So sánh sản phẩm

Rèm Trần

Lọc

Khoảng giá

 • Rèm Trần Mã sp GNV-03
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-03

  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 600,000 VNĐ
  Giá cũ : 700,000 VNĐ
  Giá giảm : 15 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  700.000 đ

  600.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-010
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-010

  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 750,000 VNĐ
  Giá cũ : 850,000 VNĐ
  Giá giảm : 12 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  850.000 đ

  750.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-08
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-08

  Loại sản phẩm: Rèm Trần
  Giá mới : 650,000 VNĐ
  Giá cũ : 750,000 VNĐ
  Giá giảm : 14 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  750.000 đ

  650.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-05
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-05


  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 600,000 VNĐ
  Giá cũ : 700,000 VNĐ
  Giá giảm : 14 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  750.000 đ

  650.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-06
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-06


  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 600,000 VNĐ
  Giá cũ : 700,000 VNĐ
  Giá giảm : 14 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  750.000 đ

  650.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-04
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-04


  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 600,000 VNĐ
  Giá cũ : 700,000 VNĐ
  Giá giảm : 15 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  700.000 đ

  600.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-07
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-07

  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 700,000 VNĐ
  Giá cũ : 800,000 VNĐ
  Giá giảm : 13 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

   

  800.000 đ

  700.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-09
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-09

  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 650,000 VNĐ
  Giá cũ : 750,000 VNĐ
  Giá giảm : 14 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

   

  750.000 đ

  650.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp: NV-04
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp: NV-04

  Loại sản phẩm: Rèm Trần
  Giá mới : 650,000 VNĐ
  Giá cũ : 750,000 VNĐ
  Giá giảm : 14 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan 
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt Hình thức mua hàng:
  Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình Tình trạng hàng:
  Có hàng Bảo hành: 24 tháng

   

  750.000 đ

  650.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp: 05
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp: 05


  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 600,000 VNĐ
  Giá cũ : 700,000 VNĐ
  Giá giảm : 15 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  700.000 đ

  600.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp: NV-03
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp: NV-03

  Loại sản phẩm: Rèm Trần
  Giá mới : 550,000 VNĐ
  Giá cũ : 650,000 VNĐ
  Giá giảm : 16 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan 
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: vải voan
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt Hình thức mua hàng:
  Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình Tình trạng hàng:
  Có hàng Bảo hành: 24 tháng

   

  650.000 đ

  550.000 đ

 • Rèm Trần Mã sp GNV-01
  Xem chi tiết

  Rèm Trần Mã sp GNV-01


  Loại sản phẩm: Rèm Trần 
  Giá mới : 600,000 VNĐ
  Giá cũ : 700,000 VNĐ
  Giá giảm : 15 %
  Nhãn hiệu: Nét Việt
  Giá bao gồm VAT: Chưa có VAT
  Khổ sản phẩm: 145cm 2.8 cm
  Xuất xứ: Đài loan
  Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  Chất liệu: Polyester 100%
  Lưu ý: Giá đã gồm phụ kiện và lắp đặt
  Hình thức mua hàng: Tại hệ thống showroom hoặc tư vấn tại công trình
  Tình trạng hàng: Có hàng
  Bảo hành: 24 tháng

  700.000 đ

  600.000 đ

Hiển thị từ1 đến12 trên16 bản ghi - Trang số1 trên2 trang